Alen Minasyan

ՈՒսումնական հաստատություն

3Ե դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

3665

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

3811

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%