Alen Minasyan

ՈՒսումնական հաստատություն

3Ե դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

3047

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

3083

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%