Ասթինե Բարսեղյան

ՈՒսումնական հաստատություն

5Դ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

631

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ