Անանուն

ՈՒսումնական հաստատություն

11ՐԴ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

9

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2093

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

Ինֆորմացիան անհասանելի է