Տաթև Կոծինյան

ՈՒսումնական հաստատություն

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1746

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 50%