Գարիկ Կշտաև

ՈՒսումնական հաստատություն

9Ա դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

71

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2351

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
կատարված է ավելի քան 50%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%