Artyom Saqoyan

ՈՒսումնական հաստատություն

4Դ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1001

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1036

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%