Գոռ Հովհաննիսյան

ՈՒսումնական հաստատություն

9/4 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

17

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2594

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , կատարված առաջադրանքներ 100%