Անի Ումրումյան

ՈՒսումնական հաստատություն

4 Բ30 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

126

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

173

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%