Էլեն Ավանեսյան

ՈՒսումնական հաստատություն

11Բ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

71

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

5556

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 6 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 50%
գնահատական 6 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 6 , առաջադրանքների ավելի քան 25%