Մկրտիչ Աֆրիկյան

ՈՒսումնական հաստատություն

4/2 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

149

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

5095

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 6 , առաջադրանքների ավելի քան 50%