Mher Baghdasaryan

ՈՒսումնական հաստատություն

4/4 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

195

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1855

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%