Քրիստինե Վարդանյան

ՈՒսումնական հաստատություն

10Բ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

89

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2396

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 25%