Մանե Մարտիրոսյան

ՈՒսումնական հաստատություն

2 ՆՈՐ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

181

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

582

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 50%