Հեղինե Չիլինգարյան

ՈՒսումնական հաստատություն

7Դ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1524

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2949

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 50%
կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%