Հովհաննես Մադոյան

ՈՒսումնական հաստատություն

3/5 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

770

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

770

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ