Հովհաննես Մադոյան

ՈՒսումնական հաստատություն

3/5 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

397

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

397

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

Տվյալ օգտատերը ոչ մի առարկայից գնահատական չունի: Որևէ առարկայից գնահատական ստանալու համար հարկավոր է կատարել առաջադրանքների և թեստերի առնվազն 20% -ը: