Elen Hakobyan

ՈՒսումնական հաստատություն

7Բ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

118

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1725

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
կատարված է ավելի քան 50%