Վահագն Ասատրյան

ՈՒսումնական հաստատություն

5Բ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

57

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2789

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
կատարված է ավելի քան 25%