Լիանա Հովհաննիսյան

ՈՒսումնական հաստատություն

8Ա դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

10

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

680

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ