Ալիսա Չոփուրյան

ՈՒսումնական հաստատություն

2Ա դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1285

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1343

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
կատարված է ավելի քան 50%