Հայկ Մարգարյան

ՈՒսումնական հաստատություն

8/1 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

14

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

839

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 50%