Արաքսյա Բարսեղյան

ՈՒսումնական հաստատություն

2Ե դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

145

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1264

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 25%