Լիլիթ Փետևոտյան

ՈՒսումնական հաստատություն

6/4 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

181

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

4686

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , կատարված առաջադրանքներ 100%