Նունե Մկրտչյան

ՈՒսումնական հաստատություն

12Բ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

4751

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

7521

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 6 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 6 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9