Անի Ամիրբեկյան

ՈՒսումնական հաստատություն

10 ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

17

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

173

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

Տվյալ օգտատերը ոչ մի առարկայից գնահատական չունի: Որևէ առարկայից գնահատական ստանալու համար հարկավոր է կատարել առաջադրանքների և թեստերի առնվազն 20% -ը: