Սիրվարդ Կարապետյան

ՈՒսումնական հաստատություն

3Ա դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

2989

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

3421

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 10
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%