Դավիթ Գևորգյան

ՈՒսումնական հաստատություն

4Գ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1188

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1797

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 6 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 6 , առաջադրանքների ավելի քան 25%