Վաչական Շիրինյան

ՈՒսումնական հաստատություն

7 VII դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

8

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

909

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ