Anahit Dekmejyan

ՈՒսումնական հաստատություն

6Ե դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

632

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

849

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 50%