Anahit Dekmejyan

ՈՒսումնական հաստատություն

6Ե դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

718

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

939

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 50%