Anahit Dekmejyan

ՈՒսումնական հաստատություն

6Ե դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

808

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1050

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 50%
կատարված է ավելի քան 50%