Շուշան Գալստյան

ՈՒսումնական հաստատություն

9Գ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

8

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1976

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%