Սվետլանա Ավետիսյան

ՈՒսումնական հաստատություն

12Բ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

134

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

7984

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
կատարված է ավելի քան 50%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%