Անի Ենոքյան

ՈՒսումնական հաստատություն

8Ա դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1068

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2502

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%