Tamara Xachatryan

ՈՒսումնական հաստատություն

4JG դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

463

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1602

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 10