Ռոզալիա Մնացականյան

ՈՒսումնական հաստատություն

8Դ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

622

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2852

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 7