Թինա Մարտիրոսյան

ՈՒսումնական հաստատություն

1Բ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

643

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

677

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%