Եվա Քլյան

ՈՒսումնական հաստատություն

5/1 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1761

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

4250

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%