Եվա  Քլյան

ՈՒսումնական հաստատություն

5/1 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1360

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

3849

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%