մնացականյան Նորայր

ՈՒսումնական հաստատություն

3Գ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

2781

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2782

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%