Դավիթ Մանուկյան

ՈՒսումնական հաստատություն

12Ա դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

26

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

528

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 7