Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
90860
+28700
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
28 / 967
+3
Տեղը տարածաշրջանի ԹՈՓ-ում
3 / 47
-2
Ակտիվ աշակերտներ
115 / 152
Ակտիվ ուսուցիչներ
4 / 15
Ակտիվ դասարաններ
15 / 17

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.