Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
6827
-92927
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
38 / 887
-4
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
4 / 46
0
Ակտիվ աշակերտներ
40 / 148
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 9
Ակտիվ դասարաններ
2 / 17

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.