Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
99048
+734
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
34 / 1031
-1
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
4 / 48
0
Ակտիվ աշակերտներ
79 / 148
Ակտիվ ուսուցիչներ
7 / 11
Ակտիվ դասարաններ
3 / 16

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.