Մոտենում է կիսամյակի վերջը

 
Ուսումնական տարին մոտենում է ավարտին: ԻմԴպրոցի հետ հեշտությամբ կամրապնդեք կիսամյակում անցածը, իսկ «Իմ+»-ը կապահովի Ձեր տարեվերջյան բարձր գնահատականները:

Երկրաչափություն, 10-րդ դասարան
Երկրաչափություն, 10-րդ դասարան
Երկրաչափություն, 10-րդ դասարան
Երկրաչափություն, 10-րդ դասարան
Երկրաչափություն, 10-րդ դասարան

Վիճակագրություն

Առաջադրանքներ և թեստեր
13 374
Ակտիվ դպրոցներ
1 562
Վաստակած միավորներ
11 752 322♦