Նոր կիսամյակում ԻմԴպրոցի հետ

 
ԻմԴպրոցը տալիս է Ձեզ կայուն գիտելիքներ, նոր գաղափարներ, նորարարական մոտեցումներ և մնայուն արժեքներ: Սա այն ամենն է, ինչ հարկավոր է Ձեզ ապագայի համար:

Մաթեմատիկա, 2-րդ դասարան
Մաթեմատիկա, 2-րդ դասարան
Մաթեմատիկա, 2-րդ դասարան
Աշխարհագրություն, 7-րդ դասարան
Աշխարհագրություն, 7-րդ դասարան

Վիճակագրություն

Առաջադրանքներ և թեստեր
12 802
Ակտիվ դպրոցներ
1 537
Վաստակած միավորներ
11 154 342♦