Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
83268
-901687
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
4 / 887
-3
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
2 / 226
-1
Ակտիվ աշակերտներ
426 / 1031
Ակտիվ ուսուցիչներ
30 / 62
Ակտիվ դասարաններ
18 / 59

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.