Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
748661
+222288
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
2 / 970
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
2 / 246
0
Ակտիվ աշակերտներ
919 / 940
Ակտիվ ուսուցիչներ
51 / 63
Ակտիվ դասարաններ
48 / 49

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.