Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
333448
+14869
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
2 / 922
0
Տեղը տարածաշրջանի ԹՈՓ-ում
2 / 236
0
Ակտիվ աշակերտներ
626 / 941
Ակտիվ ուսուցիչներ
5 / 36
Ակտիվ դասարաններ
41 / 73

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.