Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
466039
+25071
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
3 / 995
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
3 / 251
0
Ակտիվ աշակերտներ
587 / 891
Ակտիվ ուսուցիչներ
4 / 30
Ակտիվ դասարաններ
31 / 67

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.