Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
480037
-1149
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
4 / 1040
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
3 / 254
0
Ակտիվ աշակերտներ
352 / 848
Ակտիվ ուսուցիչներ
17 / 29
Ակտիվ դասարաններ
18 / 69

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.