Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
221793
+149906
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
1 / 823
+1
Տեղը տարածաշրջանի ԹՈՓ-ում
1 / 213
0
Ակտիվ աշակերտներ
713 / 1034
Ակտիվ ուսուցիչներ
11 / 35
Ակտիվ դասարաններ
40 / 67

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.