Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
11907
-339524
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
14 / 879
-8
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
10 / 226
-5
Ակտիվ աշակերտներ
75 / 405
Ակտիվ ուսուցիչներ
5 / 17
Ակտիվ դասարաններ
4 / 45

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.