Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
350980
+1199
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
6 / 1031
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
5 / 254
0
Ակտիվ աշակերտներ
132 / 401
Ակտիվ ուսուցիչներ
7 / 19
Ակտիվ դասարաններ
10 / 44

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.