Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
344809
+39408
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
4 / 967
0
Տեղը տարածաշրջանի ԹՈՓ-ում
4 / 246
0
Ակտիվ աշակերտներ
369 / 400
Ակտիվ ուսուցիչներ
9 / 17
Ակտիվ դասարաններ
39 / 44

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.