Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
120379
+116444
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
3 / 816
+27
Տեղը տարածաշրջանի ԹՈՓ-ում
2 / 212
+18
Ակտիվ աշակերտներ
571 / 656
Ակտիվ ուսուցիչներ
13 / 29
Ակտիվ դասարաններ
30 / 44

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.