Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
252729
-4742
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
9 / 1037
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
8 / 254
0
Ակտիվ աշակերտներ
151 / 718
Ակտիվ ուսուցիչներ
18 / 46
Ակտիվ դասարաններ
4 / 57

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.