Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
245644
+10295
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
7 / 970
0
Տեղը տարածաշրջանի ԹՈՓ-ում
7 / 245
0
Ակտիվ աշակերտներ
331 / 710
Ակտիվ ուսուցիչներ
13 / 48
Ակտիվ դասարաններ
18 / 55

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.