Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
90453
+77194
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
4 / 816
+1
Տեղը տարածաշրջանի ԹՈՓ-ում
3 / 212
0
Ակտիվ աշակերտներ
428 / 567
Ակտիվ ուսուցիչներ
21 / 43
Ակտիվ դասարաններ
33 / 50

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.