Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
208104
+44426
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
4 / 887
0
Տեղը տարածաշրջանի ԹՈՓ-ում
4 / 229
-1
Ակտիվ աշակերտներ
563 / 680
Ակտիվ ուսուցիչներ
30 / 47
Ակտիվ դասարաններ
44 / 55

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.