Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ways of comparing

Բարդություն միջին

3
2. Ways of comparing

Բարդություն հեշտ

2
3. Ways of comparing

Բարդություն հեշտ

1
4. Ways of comparing

Բարդություն միջին

4.5
5. Ways of comparing

Բարդություն հեշտ

5.9
6. Ways of comparing

Բարդություն միջին

4
7. Ways of comparing

Բարդություն բարդ

6
8. Ways of comparing

Բարդություն բարդ

7
9. Ways of comparing

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

1. Adjectives

Բարդություն միջին

36.3

Ուսումնական ձեռնարկներ