Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Adjective and Adverb Difference

Բարդություն հեշտ

1
2. Adjective and Adverb Difference

Բարդություն հեշտ

2
3. Adjective and Adverb Difference

Բարդություն հեշտ

2
4. Adjective and Adverb Difference

Բարդություն միջին

3
5. Adjective and Adverb Difference

Բարդություն միջին

4
6. Adjective and Adverb Difference

Բարդություն միջին

4
7. Adjective and Adverb Difference

Բարդություն բարդ

7
8. Adjective and Adverb Difference

Բարդություն բարդ

7
9. Adjective and Adverb Difference

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

1. Adjectives or Adverbs

Բարդություն հեշտ

3

Ուսումնական ձեռնարկներ