Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Preposition usage

Բարդություն հեշտ

1
2. Preposition usage

Բարդություն հեշտ

2
3. Preposition usage

Բարդություն հեշտ

2
4. Preposition usage

Բարդություն միջին

3
5. Preposition usage

Բարդություն միջին

3
6. Preposition usage

Բարդություն միջին

5.1
7. Preposition usage

Բարդություն բարդ

5
8. Preposition usage

Բարդություն բարդ

7
9. Preposition usage

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

1. Preposition usage

Բարդություն բարդ

3

Ուսումնական ձեռնարկներ