Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. revision

Բարդություն հեշտ

1
2. Revision

Բարդություն հեշտ

2
3. Revision

Բարդություն հեշտ

2
4. Revision

Բարդություն միջին

3
5. Revision

Բարդություն միջին

4
6. Revision

Բարդություն միջին

3
7. Revision

Բարդություն բարդ

3
8. Revision

Բարդություն բարդ

7
9. Revision

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

1. Pronouns

Բարդություն միջին

3

Ուսումնական ձեռնարկներ