Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Verb tense review

Բարդություն հեշտ

2
2. Verb tense review

Բարդություն հեշտ

1
3. Verb tense review

Բարդություն միջին

4
4. Verb tense review

Բարդություն միջին

3
5. Verb tense review

Բարդություն միջին

4
6. Verb tense review

Բարդություն բարդ

7
7. Verb tense review

Բարդություն բարդ

6.2
8. Verb tense review

Բարդություն բարդ

6
9. Verb tense review

Բարդություն բարդ

2.5
10. Verb tense review

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Verbs

Բարդություն հեշտ

3

Ուսումնական ձեռնարկներ