Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

22Մ.
1. Լույս և լույսի աղբյուրներ 2Մ.
2. Գույներ: Սպեկտր 2Մ.
3. Որոշել անկման անկյունը 3Մ.
4. Լույսի բեկման երևույթի մասին 4Մ.
5. Որոշել անդրադարձման անկյունը 5Մ.
6. Գույների առաջացումը 6Մ.